Cincinnati Bengals

Cincinnati Bengals

 | 1-4-1
  • Passing Yards
    280.3 PYPG
  • Rushing Yards
    110.8 RYPG
  • Total Yards Per Game
    391.0 YPG

2020/2021

Team Leaders

Passing Yards
1617Yds
Rushing Yards
428Yds
Receiving Yards
416Yds
Total Tackles
45Total

Passing Yards Per Game

Cincinnati
11th
280.3

Rushing Yards Per Game

Cincinnati
19th
110.8

Total Yards Per Game

Cincinnati
15th
391

Passing Yards Against Per Game

Cincinnati
17th
243

Rushing Yards Against Per Game

Cincinnati
27th
158.50

Total Yards Against Per Game

Cincinnati
24th
401.50

Passing

Player
G
Comp
Att
Pct
Yds
Y/A
Y/G
TD
Int
Long
Sack
YdsL
QBRat
Fum
FL
616024665.016176.6269.564672416885.052

Rushing

Player
G
Rush
Yds
Y/G
Avg
Long
TD
Fum
FL
611942871.33.634311
6268714.53.323252
612447.33.711100
62294.814.525010
62152.57.513000
6171.27.07000
6110.21.01011
6100.00.00000

Receiving

Player
G
Rec
Yds
Y/G
Avg
Long
YAC
1stD
TD
Fum
FL
63741669.311.2252.127110
62233956.515.4671.417200
62221535.89.8191.115000
62113823.06.6195.55111
61412220.38.7234.16000
61611519.27.2426.14000
288743.510.9234.06100
6117813.07.1141.85111
445614.014.0191.34000
62254.212.5243.01000
32175.78.5152.51000
6191.59.095.00000

Kicking

Player
G
0-19
20-29
30-39
40-49
50+
FGM
FGA
Pct
Long
XPM
XPA
60-02-25-66-72-2151788.2551212

Returns

Player
G
KR
Yds
FC
Avg
Long
TD
PR
Yds
FC
Avg
Long
TD
68222027.8450000N/A00
6114014.0140000N/A00
6000N/A0098269.1220

Punting

Player
G
Punt
Yds
Avg
In20
In10
TB
Long
626124848.071670

Defense

Player
G
Solo
Ast
Total
Sack
YdsL
Int
Yds
IntTD
PD
Sfty
62619450.0000010
62717440.0010080
61622381.0000000
62111320.0000010
51013231.0600000
6193220.00130040
5811190.0000020
6135181.0900020
6710173.51400000
4132150.0010030
4113140.0000000
6113140.0000040
6410140.0000000
693120.5000010
591100.0020020
63580.0000000
61450.0000000
43140.0000000
13141.0000000
21120.0000000
41121.0400000
61121.0710010
21120.0000000