Woman runs Boston Marathon route while pushing paralyzed boyfriend

Yahoo Sports Videos

Kaitlyn Kiely ran the course of the Boston Marathon on Monday morning while pushing her paralyzed boyfriend, Matt Wetherbee.

What to Read Next