Tobias Harris with a dunk vs the San Antonio Spurs

Tobias Harris (Philadelphia 76ers) with a dunk vs the San Antonio Spurs, 10/22/2022