Tobias Harris with a dunk vs the Boston Celtics

Tobias Harris (Philadelphia 76ers) with a dunk vs the Boston Celtics, 02/25/2023