Tobias Harris with a 3-pointer vs the Toronto Raptors

Tobias Harris (Philadelphia 76ers) with a 3-pointer vs the Toronto Raptors, 10/26/2022