Tobias Harris with a 3-pointer vs the Washington Wizards

Tobias Harris (Philadelphia 76ers) with a 3-pointer vs the Washington Wizards, 11/02/2022