2024 season
PlayerIPERAWHIPKBB
J.P. France headshot
J. France
HOU - SP
25.17.461.702212
Hunter Brown headshot
H. Brown
HOU - SP
68.151.437629
53.26.371.716331