2024 season
PlayerIPERAWHIPKBB
Seth Lugo headshot
S. Lugo
KC - SP
97.12.401.057921
Cole Ragans headshot
C. Ragans
KC - SP
863.141.1410226
Brady Singer headshot
B. Singer
KC - SP
773.391.227623
Alec Marsh headshot
A. Marsh
KC - SP
704.371.176521