Sources: Nikola Mirotic agrees to return to Bulls

Yahoo Sports Videos

Sources: Nikola Mirotic agrees to return to Bulls.

What to Read Next