Shake Milton with a buzzer beater vs the Minnesota Timberwolves

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a buzzer beater vs the Minnesota Timberwolves, 11/19/2022