Shake Milton with a 2-pointer vs the Detroit Pistons

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Detroit Pistons, 01/08/2023