Shake Milton with a 2-pointer vs the Oklahoma City Thunder

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Oklahoma City Thunder, 12/31/2022