Shake Milton with a 2-pointer vs the Atlanta Hawks

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Atlanta Hawks, 11/10/2022