Advertisement

Shake Milton with a 2-pointer vs the Miami Heat

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Miami Heat, 02/27/2023