Shake Milton with a 2-pointer vs the Washington Wizards

Shake Milton (Philadelphia 76ers) with a 2-pointer vs the Washington Wizards, 01/06/2021