Report: Georgia QB Jacob Eason expected to transfer to Washington

Yahoo Sports Videos

Georgia QB Jaco Eason is expected to leave Georgia for the University of Washington.

What to Read Next