Reggie Jackson with a 2-pointer vs the Houston Rockets

Reggie Jackson (LA Clippers) with a 2-pointer vs the Houston Rockets, 10/31/2022