Advertisement

Nikola Jokic scores and draws the foul

Nikola Jokic scores and draws the foul, 02/23/2024