Nikola Jokic with an and one vs the Miami Heat

Nikola Jokic (Denver Nuggets) with an and one vs the Miami Heat, 12/30/2022