New Orleans Saints

  • Passing Yards
    258.4 PYPG
  • Rushing Yards
    111.0 RYPG
  • Total Yards Per Game
    369.4 YPG

2019/2020

Passing Yards Per Game

New Orleans
258.4
13th

Rushing Yards Per Game

New Orleans
111
15th

Total Yards Per Game

New Orleans
369.4
21st

Passing Yards Against Per Game

New Orleans
237.29
14th

Rushing Yards Against Per Game

New Orleans
90.57
9th

Total Yards Against Per Game

New Orleans
327.86
6th

Passing

Player
G
Comp
Att
Pct
Yds
Y/A
Y/G
TD
Int
Long
Sack
YdsL
QBRat
Fum
FL
613219567.713707.0228.39245118698.910
2354872.94088.5204.022411894.800
711100.01818.02.6001800118.800
611100.01313.02.2001300118.820

Rushing

Player
G
Rush
Yds
Y/G
Avg
Long
TD
Fum
FL
68637362.24.328120
75925736.74.430300
7128111.66.823000
620396.52.011010
72131.96.512000
71101.410.010000
7230.41.53000
1111.01.01000

Receiving

Player
G
Rec
Yds
Y/G
Avg
Long
YAC
1stD
TD
Fum
FL
762763109.012.3424.337300
63327646.08.4418.912120
71825436.314.1451.610100
61516828.011.2313.110200
71212117.310.1276.37100
7149814.07.0179.23000
357525.015.0286.85100
75344.96.893.44200
72152.17.5129.50000
7160.96.0612.00000
1166.06.065.01000
71-7-1.0-7.0-7-3.00000

Kicking

Player
G
0-19
20-29
30-39
40-49
50+
FGM
FGA
Pct
Long
XPM
XPA
71-13-34-45-62-4151883.3581516

Returns

Player
G
KR
Yds
FC
Avg
Long
TD
PR
Yds
FC
Avg
Long
TD
79200022.23202019669.8531
71000.000000N/A00

Punting

Player
G
Punt
Yds
Avg
In20
In10
TB
Long
730136345.4196064

Defense

Player
G
Solo
Ast
Total
Sack
YdsL
Int
Yds
IntTD
PD
Sfty
73214460.0000030
7369450.0000030
72312350.0000000
7277340.0010090
7179267.05000000
7240240.0000010
7158230.0021060
7912213.02300000
7810182.01100000
6135181.0100020
6116171.01100000
783110.0000000
7100100.0000020
46283.01900000
27071.0600000
44261.0700000
72240.0000000
63030.0000000
42021.0900000
51120.0000000
12020.0000000