Kristaps Porzingis with a 2-pointer vs the New York Knicks

Kristaps Porzingis (Washington Wizards) with a 2-pointer vs the New York Knicks, 01/13/2023