Keldon Johnson with a dunk vs the Utah Jazz

Keldon Johnson (San Antonio Spurs) with a dunk vs the Utah Jazz, 02/25/2023