Josh Richardson with a 2-pointer vs the Miami Heat

Josh Richardson (Dallas Mavericks) with a 2-pointer vs the Miami Heat, 01/01/2021