Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - anmodning om suspension

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af nedenstående fond, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende fond er omhandlet:

ISIN

Afdeling

Orderbook Code Cur

DK0016188816

Balance Moderat

NYKBM

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted