Investeringsforeningen Nykredit Invest - anmodning om suspension

·1 min read

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.


NYIBDA

Nykredit Invest Bæredygtige Aktier

DK0060361046

NYIBRA

Nykredit Invest Balanced Risk Allocation

DK0060429108

NYIDA

Nykredit Invest Danske Aktier

DK0010297118

NYIDAA

Nykredit Invest Danske Aktier Akk.

DK0060034270

NYIEVO

Nykredit Invest Eur. Virksomhedsobl SRI

DK0060356392

NYIGAS

Nykredit Invest Globale Aktier SRI Akk.

DK0060032738

NYIGFA

Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk.

DK0060038347

NYIGLA

Nykredit Invest Globale Fokusaktier

DK0060360824

NYIGSA

Nykredit Invest Globale Aktier SRI

DK0016286230

NYIKA

Nykredit Invest Kreditobligationer Akk.

DK0060643021

NYIKO

Nykredit Invest Korte obligationer

DK0060009249

NYIKOA

Nykredit Invest Korte Obligationer Akk.

DK0060033975

NYIKRO

Nykredit Invest Kreditobligationer

DK0060356202

NYILO

Nykredit Invest Lange obligationer

DK0060009405

NYILOA

Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.

DK0060034007

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted