Hamidou Diallo with a 2-pointer vs the Milwaukee Bucks

Hamidou Diallo (Detroit Pistons) with a 2-pointer vs the Milwaukee Bucks, 11/02/2022