Goran Dragic with a 2-pointer vs the Washington Wizards

Goran Dragic (Chicago Bulls) with a 2-pointer vs the Washington Wizards, 10/21/2022