Economist John Jordan on US economy as states start to open

FOX News Videos

Economist John Jordan joins Jon Scott to discuss the U.S. economy as states begin to open.

What to Read Next