De'Anthony Melton with a 3-pointer vs the Milwaukee Bucks

De'Anthony Melton (Philadelphia 76ers) with a 3-pointer vs the Milwaukee Bucks, 11/18/2022