Alyssa Thomas with a 2-pointer vs. Las Vegas Aces

Alyssa Thomas (Connecticut Sun) with a 2-pointer vs. Las Vegas Aces, 09/11/2022