ZNT
AMKA

Starting Line-ups

Zenit St Petersburg
Amkar Perm
  • 1
   Lodygin
  • 19
   Smolnikov
  • 24
   Garay
  • 13
   Neto
  • 2
   Anyukov
  • 21
   Javi García
  • 28
   Witsel
  • 17
   Shatov
  • 10
   C
   Danny
  • 7
   Hulk
  • Rondón
Team Manager:  Andre Villas-Boas
  • Kolomejtsev
  • 7
   C
   Peev
  • 17
   Dzakhov
  • 16
   Balanovich
  • Kireev
  • 14
   Sirakov
  • Nikitin
  • Phibel
  • 23
   Cherenchikov
  • 3
   Zanev
  • 1
   Gerus
Team Manager:  Gadzhi Gadzhiev
Substitutes
Players Sub Time
Goalkeepers
GOALKEEPERS
Goalkeepers STA G SAV GC GK FC FS Y R PEN Mins
Y. LodyginDFP
0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 89
Defenders
DEFENDERS
Defenders STA G GA SHO TA CLR PAS COR FC FS Y R PEN Mins
E. GarayDFP
0 0 0 0 0 1 87 0 0 1 0 0 0 90
L. NetoDFP
0 0 0 0 2 2 93 0 1 0 0 0 0 90
A. AnyukovDFP
0 0 0 1 1 2 48 0 0 2 0 0 0 90
I. SmolnikovDFP
0 0 0 1 1 1 72 0 4 0 0 0 0 90
Midfielders
MIDFIELDERS
Midfielders STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
Javi GarcíaDFP
0 0 0 0 90 0 0 2 0 0 0 0 90
A. WitselDFP
0 0 0 2 71 0 0 1 0 0 0 0 90
O. ShatovDFP
0 1 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 90
DannyDFP
0 0 1 1 82 0 0 0 0 0 0 0 72
HulkDFP
0 1 1 1 26 0 2 0 1 0 0 0 56
Forwards
FORWARDS
Forwards STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
S. RondónDFP
0 0 0 1 11 0 0 2 0 0 0 0 80
Goalkeepers
GOALKEEPERS
Goalkeepers STA G SAV GC GK FC FS Y R PEN Mins
R. GerusDFP
0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 90
Defenders
DEFENDERS
Defenders STA G GA SHO TA CLR PAS COR FC FS Y R PEN Mins
P. ZanevDFP
0 0 0 0 1 0 37 0 1 1 0 0 0 90
A. NikitinDFP
0 0 0 0 0 1 50 0 1 0 1 0 0 90
I. CherenchikovDFP
0 0 0 0 1 5 48 0 0 0 0 0 0 90
T. PhibelDFP
0 0 0 0 2 4 30 0 0 0 0 0 0 90
Z. SirakovDFP
0 0 0 0 1 0 27 0 0 2 0 0 0 63
Midfielders
MIDFIELDERS
Midfielders STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
S. BalanovichDFP
0 0 0 2 33 0 0 0 2 0 0 0 90
D. DzakhovDFP
0 0 0 1 51 0 0 0 2 1 0 0 90
I. KireevDFP
0 0 0 0 20 0 0 1 1 0 0 0 80
G. PeevDFP
0 0 0 3 29 1 1 0 2 0 0 0 74
Forwards
FORWARDS
Forwards STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
A. KolomejtsevDFP
0 0 0 0 29 0 0 1 0 0 0 0 90