TORP
FKKR

Starting Line-ups

Torpedo Moscow
FK Krasnodar
  • Zhevnov
  • Tesák
  • C
   Aydov
  • Rykov
  • Novoseltsev
  • 3
   Kokoszka
  • 16
   Stevanovic
  • 77
   Salugin
  • Fomin
  • Bagayev
  • Shevchenko
Team Manager:  Valeriy Petrakov
  • 14
   Wanderson
  • 18
   Bystrov
  • 20
   Adzhindzhal
  • 21
   Laborde
  • 8
   Gazinskiy
  • 10
   Ahmedov
  • 5
   Jedrzejczyk
  • C
   Martynovich
  • 27
   Sigurdsson
  • 17
   Kaleshin
  • 88
   Sinitsyn
Team Manager:  Oleg Kononov
Goalkeepers
GOALKEEPERS
Goalkeepers G SAV GC GK FC FS Y R PEN Mins
Y. Zhevnov 0 0 3 9 0 0 0 0 0 90
Defenders
DEFENDERS
Defenders G GA SHO TA CLR COR FC FS Y R PEN Mins
L. Tesák 0 0 2 4 2 0 0 3 0 0 0 90
D. Aydov 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 90
I. Novoseltsev 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 90
V. Rykov 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 90
Midfielders
MIDFIELDERS
Midfielders G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
A. Kokoszka 0 0 0 48 0 0 3 0 0 0 0 90
S. Fomin 0 0 1 38 0 0 2 3 0 0 0 90
A. Salugin 0 0 1 28 0 0 3 1 0 0 0 85
D. Stevanovic 0 0 1 42 1 0 3 2 1 0 0 84
M. Bagayev 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 62
Y. Kuleshov 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
R. Mirzov 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
Forwards
FORWARDS
Forwards G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
I. Shevchenko 0 0 2 24 0 2 2 5 0 0 0 90
A. Pugin 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 28
Goalkeepers
GOALKEEPERS
Goalkeepers G SAV GC GK FC FS Y R PEN Mins
A. Sinitsyn 0 6 0 7 0 0 0 0 0 90
Defenders
DEFENDERS
Defenders G GA SHO TA CLR COR FC FS Y R PEN Mins
R. Sigurdsson 0 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 90
A. Martynovich 0 0 0 2 5 0 3 1 1 0 0 90
A. Jedrzejczyk 0 1 0 0 4 0 2 2 0 0 0 90
V. Kaleshin 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 90
Midfielders
MIDFIELDERS
Midfielders G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
V. Bystrov 1 1 2 24 0 0 0 2 0 0 0 90
Y. Gazinskiy 0 0 0 70 0 0 5 0 0 0 0 90
O. Ahmedov 0 0 1 61 0 0 0 3 0 0 0 73
R. Laborde 0 0 0 16 0 2 4 0 0 0 0 61
M. Izmailov 0 0 0 38 0 0 1 1 0 0 0 45
R. Adzhindzhal 0 0 0 23 0 0 0 2 0 0 0 45
Joãozinho 0 0 0 24 0 1 0 1 0 0 0 29
M. Pereyra 1 0 1 20 0 0 0 1 0 0 0 17
Forwards
FORWARDS
Forwards G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
Wanderson 1 0 3 29 0 0 2 0 0 0 0 90