TORP
FKKR

Starting Line-ups

Torpedo Moscow
FK Krasnodar
  • Zhevnov
  • Tesák
  • C
   Aydov
  • Rykov
  • Novoseltsev
  • 3
   Kokoszka
  • Stevanovic
  • Salugin
  • Fomin
  • Bagayev
  • Shevchenko
Team Manager:  --
  • 14
   Wanderson
  • 18
   Bystrov
  • 20
   Adzhindzhal
  • 21
   Laborde
  • 8
   Gazinskiy
  • 10
   Ahmedov
  • 55
   Jedrzejczyk
  • 4
   C
   Martynovich
  • 27
   Sigurdsson
  • 17
   Kaleshin
  • 88
   Sinitsyn
Team Manager:  Oleg Kononov
Goalkeepers
GOALKEEPERS
Goalkeepers STA G SAV GC GK FC FS Y R PEN Mins
Y. ZhevnovDFP
0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 90
Defenders
DEFENDERS
Defenders STA G GA SHO TA CLR PAS COR FC FS Y R PEN Mins
L. TesákDFP
0 0 0 2 4 2 37 0 0 3 0 0 0 90
D. AydovDFP
0 0 0 1 1 3 30 0 1 2 0 0 0 90
I. NovoseltsevDFP
0 0 0 0 1 4 21 0 0 0 0 0 0 90
V. RykovDFP
0 0 0 0 2 4 29 0 0 2 0 0 0 90
Midfielders
MIDFIELDERS
Midfielders STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
A. KokoszkaDFP
0 0 0 0 48 0 0 3 0 0 0 0 90
S. FominDFP
0 0 0 1 38 0 0 2 3 0 0 0 90
A. SaluginDFP
0 0 0 1 28 0 0 3 1 0 0 0 85
D. StevanovicDFP
0 0 0 1 42 1 0 3 2 1 0 0 84
M. BagayevDFP
0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 62
Y. KuleshovDFP
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
R. MirzovDFP
0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
Forwards
FORWARDS
Forwards STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
I. ShevchenkoDFP
0 0 0 2 24 0 2 2 5 0 0 0 90
A. PuginDFP
0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 28
Goalkeepers
GOALKEEPERS
Goalkeepers STA G SAV GC GK FC FS Y R PEN Mins
A. SinitsynDFP
0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 90
Defenders
DEFENDERS
Defenders STA G GA SHO TA CLR PAS COR FC FS Y R PEN Mins
R. SigurdssonDFP
0 0 0 0 0 6 54 0 1 1 1 0 0 90
A. MartynovichDFP
0 0 0 0 2 5 53 0 3 1 1 0 0 90
A. JedrzejczykDFP
0 0 1 0 0 4 35 0 2 2 0 0 0 90
V. KaleshinDFP
0 0 0 0 0 2 45 0 2 1 0 0 0 90
Midfielders
MIDFIELDERS
Midfielders STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
V. BystrovDFP
0 1 1 2 24 0 0 0 2 0 0 0 90
Y. GazinskiyDFP
0 0 0 0 70 0 0 5 0 0 0 0 90
O. AhmedovDFP
0 0 0 1 61 0 0 0 3 0 0 0 73
R. LabordeDFP
0 0 0 0 16 0 2 4 0 0 0 0 61
M. IzmailovDFP
0 0 0 0 38 0 0 1 1 0 0 0 45
R. AdzhindzhalDFP
0 0 0 0 23 0 0 0 2 0 0 0 45
JoãozinhoDFP
0 0 0 0 24 0 1 0 1 0 0 0 29
M. PereyraDFP
0 1 0 1 20 0 0 0 1 0 0 0 17
Forwards
FORWARDS
Forwards STA G GA SHO PAS FK COR FC FS Y R PEN Mins
WandersonDFP
0 1 0 3 29 0 0 2 0 0 0 0 90