8-5
44 - 67
10-2
1 2 Total
Wis 16 28 44
Mia F 34 33 67
Daily Fantasy