17-8
88 - 76
8-17
1 2 Total
Akrn 41 47 88
Ohio 30 46 76
Daily Fantasy