South Dakota State Jackrabbits

1st Missouri Valley | 0-0