51-31
98 -
Team 1 2 3 4
HOU 26 26 18 28
DAL 16 24 23 23
86
Mavericks won series 4-3
58-24