60-22
102 -
Team 1 2 3 4
DAL 26 22 31 23
MEM 23 16 22 15
76
Mavericks won series 4-0
49-33